Welkom

De Éngele van Zitterd-Gelaen ondersteunen gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Gezinnen die, om wat voor reden dan ook, in aanmerking komen voor de voedselbank kunnen in de regio Sittard en Geleen rekenen op een wachtlijst van 6 tot 7 maanden. In de tussentijd zijn er amper regelingen om deze mensen te helpen.

Binnen onze mooie stad heerst armoede en steeds meer mensen hebben niet meer de mogelijkheid om dagelijks een fatsoenlijke maaltijd op tafel te kunnen zetten. Wij proberen deze gezinnen te helpen en zijn daarvoor continu op zoek naar sponsors voor onze zogenaamde “Éngele pakketten”, waarmee we in ieder geval willen zorgen voor een bijdrage aan een dagelijkse broodmaaltijd en warme maaltijd. Daarnaast ondersteunen wij gezinnen in de vorm van begeleiding naar de diverse instanties. Denk hierbij aan hulp bij het aanvragen van uitkeringen, de weg naar bewindsvoering, hulpschuldsanering maar ook hulp in de vorm van kleding en huisraad. Ook stellen wij kritische vragen als deze instanties zich niet aan hun afspraken houden en volgen we onze “bengele” tijdens hun traject.

Wij doen dit alles met een klein netwerk van vrijwilligers die, elk met hun ervaring en expertise, zijn of haar aandeel levert. We zijn continu op zoek naar sponsoring, in de vorm van levensmiddelen, kleding maar zeker ook in expertise. Wij streven ernaar deze mensen net dat ene steuntje te kunnen geven dat ze nodig hebben en ervoor zorgt dat ze het over een tijd weer helemaal zelf kunnen. We kijken dus naar de behoefte van de persoon zelf en proberen daar onze hulp op aan te passen.

Denkt u dat u een aandeel kunt leveren of heeft u onze hulp nodig, op wat voor manier dan ook dan horen wij dat heel graag!

Stichting Éngele van Zitterd-Gelaen

Pastoor Jacobsstraat 16a
6133 AM
Sittard
KVK: 60912030
Bankrekening: NL 13 RABO 0187693366
Mail: info@evzg.nl
Telefoon:
Monique Zandkuijl-de Jong: 06-19572732
Jolanda Philips-Simons: 06-38535520

Openingstijden voor afgifte van goederen:

  • Maandag: 09.00u – 12.00u
  • Woensdag: 09.00u – 12.00u
  • Donderdag: 09.00u – 12.00u

Inloopdag voor Cliënten:

  • Donderdag: 10.00u – 12.00u